TTVT Thường Xuân tập huấn cổng thông tin điện tử cho xã Xuân Chinh

Ngày 07/03/2014 10:51:04

Ngày 07/03. Trung tâm viễn thông Thường Xuân đã tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử cho toàn thể Lãnh đạo và cán bộ viên chức trong xã.