TTVT Thường Xuân tập huấn cổng thông tin điện tử cho xã Xuân Chinh

Ngày 07/03/2014 10:51:04

Ngày 07/03. Trung tâm viễn thông Thường Xuân đã tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử cho toàn thể Lãnh đạo và cán bộ viên chức trong xã.

Nội dung tập huấn gồm những phần như sau :
- Hướng dẫn và giới thiệu phần giao diện chính của cổng thông tin điện tử xã
- Hướng dẫn cho cán bộ xã sử dụng các chức năng chính của cổng thông tin
- Hướng dẫn đưa tin tức lên trang thông tin nội bộ

TTVT Thường Xuân tập huấn cổng thông tin điện tử cho xã Xuân Chinh

Đăng lúc: 07/03/2014 10:51:04 (GMT+7)

Ngày 07/03. Trung tâm viễn thông Thường Xuân đã tập huấn triển khai Cổng thông tin điện tử cho toàn thể Lãnh đạo và cán bộ viên chức trong xã.

Nội dung tập huấn gồm những phần như sau :
- Hướng dẫn và giới thiệu phần giao diện chính của cổng thông tin điện tử xã
- Hướng dẫn cho cán bộ xã sử dụng các chức năng chính của cổng thông tin
- Hướng dẫn đưa tin tức lên trang thông tin nội bộ
Từ khóa bài viết: